Reeds eeuwenlang en in alle culturen gebruiken mensen hun handen om troost en genezing te bieden.

Intuïtief kan iedereen aanraken en masseren. Maar wil je echt vaardige handen krijgen en meer vertrouwen in wat je doet, dan is het prettig om een goede basiskennis te hebben van massagetechnieken.

De kwaliteti van een massage zit echter niet alleen in de technische handgrepen. Veel meer nog gaat het om het invoelend vermogen en het vermogen bewust aanwezig te blijven bij de aanraking.

Waar we het meest van ontspannen is een accepterende aanraking, een gevoel dat je goed bent zoals je bent, dat je niets hoeft te veranderen.

 

 

Je kunt hier kiezen uit eendaagse cursussen of meerdaagse cursussen

 

7 juni 2019 10.00-17.00u: Trager Approach door Heleen Sijtema

14 juni 2019 10.00-17.00u: Apollo ‘Een dag uit je hoofd’ door Piet Jan Hollemans en Sofie Meijer

1 september 2019 10.00-17.00u: Trager Approach  thema ‘rug’ door Heleen Sijtema

8 september 2019 10-00-17.00u: massagecursus met Rebalancintechnieken OPEN LES door Maria Geelen

 

Alle cursussen vinden plaats in Centrum De Gouden Piramide, Grote Wade 21c, Nieuwegein