Gaap je uit verveling of uit ontspanning?

Het is tijdens de eerste voluit-leven avond op 3 september 2018, dat Jasmine Maduro  een avond leidt over ‘gapen’. Na deze avond heb ik niet meer het zelfde gegaapt als daarvóór. Als er een spontane gaap opkomt, maak ik er gebruik van om deze voluit te laten zijn. ...